Petsitter-sopimuksen ehdot

1. Petsitter-sopimus on laadittu kahtena samanlaisena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle.
2. Lemmikkihoitola Henikas (”Hoitola”) vakuuttaa hoitavansa lemmikkiä sopimuksessa määritellyllä tavalla sopimuksessa määritellyn ajan. Lemmikin omistaja/haltija (”Asiakas”) vakuuttaa, että hänen antamansa lemmikin tiedot ovat oikeat. Molemmat osapuolet sitoutuvat allekirjoituksellaan noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja.
3. Petsitter ulkoiluttaa/hoitaa lemmikin petsitter-sopimuksessa määritellyllä tavalla, hyviä tapoja noudattaen ja asiakkaan omaisuutta kunnioittaen.
4. Lemmikin petsitter-käyntiin sisältyy:
– koiran ulkoilutus tässä sopimuksessa määritellyllä tavalla
– lemmikin ruokinta tässä sopimuksessa määritellyllä tavalla asiakkaan ruoilla
– perussiisteys (tassujen huuhtelu ja/tai kevyt harjaus tarvittaessa)
– lemmikin aktivointi ja hellittely sovitulla tavalla
– kissan/jyrsijän hiekkalaatikon/häkin siivous ja riittävä hygieniataso
– lääkitys sopimuksen mukaan asiakkaan toimittamilla lääkkeillä lukuunottamatta pistämällä annettavia lääkkeitä
– erikseen sovitut lisämaksulliset erillisen hinnaston mukaiset palvelut, esim. kynsien leikkuu
5. Petsitter-käynnin hinta määräytyy voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Hinta sisältää matkan ja alv:n 24%. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen käynnit laskutetaan asiakkaalta kahden viikon jaksoissa jälkikäteen. Kertakäynnit maksetaan käteisellä hoitokäynnin yhteydessä tai laskulla etukäteen. Hinnasto löytyy osoitteesta: www.henikas.fi.
6. Petsitter-käynnin peruminen tulee aina tehdä kirjallisesti joko tekstiviestillä tai sähköpostitse. Toistaiseksi voimassa oleva sopimuksen irtisanomisaika on 14 päivää. Kertakäynnin peruminen on maksutonta, kun se tehdään vähintään 24 tuntia ennen sovittua käyntiä. Sen jälkeen peruutuksista veloitetaan petsitter-käynti kokonaisuudessaan. Perumatta jätetyistä petsitter-käynneistä veloitetaan sovitun petsitter-käynnin hinta kokonaisuudessaan. Emme peri sesonkilisiä.
7. Mikäli lemmikki sairastuu tai loukkaantuu petsitter-käynnin aikana, on hoitajalla oikeus viedä lemmikki eläinlääkäriin hoidettavaksi. Mikäli lemmikin tila sallii, yrittää hoitaja ensin ottaa yhteyttä asiakkaaseen. Hoitajalla on oikeus veloittaa lääkärinhoidosta ja lääkityksestä aiheutuvat todelliset kulut sekä kohtuulliset kuljetusmaksut.
8. Mikäli lemmikki sairastuu, vahingoittuu, katoaa tai kuolee hoitajan tuottamuksellisen tai tahallisen toiminnan seurauksena, asiakkaalla on oikeus todellisten välittömien kustannusten suuruiseen korvaukseen. Mikäli koiran omistaja/haltija on antanut luvan koiran ulkoiluttamiseen vapaana aidatulla alueella, esim. koirapuistossa, ja koira karkaa, hoitaja ei vastaa koiran karkaamisesta tai katoamisesta aiheutuvista kustannuksista tai koiran arvosta, jollei hoitajan katsota tuottamuksellaan tai tahallisuudellaan myötävaikuttaneen koiran karkaamiseen.
9. Asiakas vastaa eläimen hoitajalle aiheuttamista vahingoista, mikäli vahingon ei voida voimassaolevan lainsäädännön mukaan katsoa aiheutuneen hoitajan omasta tuottamuksesta tai tahallisuudesta.
10. Muissa asioissa toimitaan voimassa olevan lainsäädännön ja yleisen sopimusoikeuden periaatteiden mukaisesti.